היבטים משפטיים של תקיפת שוטר

תפקידו של השוטר הוא אכיפת החוק. במפגש שבינו ובין הציבור, יכולה להיות אי נעימות מסוימת ואי הסכמה לגבי אופן מילוי תפקידו. עם זאת, חשוב מאוד שלא להפעיל כח פיזי כלפי השוטר, היות שמדובר בעבירה פלילית של תקיפת שוטר.

המונח תקיפה מוגדר בחוק העונשין בצורה כללית מאוד. פירושו של דבר כי גם מקרים של דחיפה קלה, עלולים להיחשב גם הם כתקיפה. על כן, כדאי לנהוג, במפגש עם שוטר, בצורה מכובדת, ללא נגיעה פיזית אשר עלולה להתפרש כמעשה של תקיפה.

אם ישנה מחלוקת על דרך פעולתו של השוטר, ניתן לפנות עליו בתלונה למשטרה או להתמודד עם תוצאות פעולותיו בבית המשפט. תקיפת שוטר איננה הפעולה הנכונה וזו תסבך את המצב, עוד יותר.

תקיפת שוטר, דינה עונש מאסר מינימאלי של חודש ימים והעונש המקסימאלי שניתן לגזור בגינה, עומד על שלוש שנים. על מנת להרשיע אדם בתקיפת שוטר, אין חובה על התביעה להוכיח כוונה לפגוע, אלא די להוכיח את עצם התקיפה.

בתי המשפט נוהגים להבחין בין נאשמים שונים בעבירת תקיפת שוטר ולהשתמש בשיקול הדעת שניתן להם, על ידי המחוקק, בקביעת העונש: תקופת המאסר והאם יהיה זה מאסר בפועל או על תנאי.

מתי מתרחשת תקיפה?

חוק העונשין מגדיר את המונח תקיפה, בצורה כללית ורחבה מאוד. כמו כן, עבירת התקיפה שמה דגש על הפן הפיזי ולא על הפן הנפשי, קרי, אם הייתה לתוקף מודעות או לא.

פירושו של דבר כי כל דחיפה, מכה או נגיעה, יכולות להתפרש כתקיפה ולהוביל להגשת כתב אישום בגין תקיפה. היה המותקף שוטר, מדובר על עבירת תקיפת שוטר.

חשוב לציין כי התקיפה תהיה תקיפת שוטר, כהגדרתה בחוק, רק כאשר בוצעה התקיפה בעת מילוי תפקידו של השוטר. אם זו בוצעה בנסיבות אישיות, אשר אינן קשורות לתפקידו כשוטר, מדובר על עבירת תקיפה רגילה.

בשל תפקידו של השוטר – אכיפת החוק, נקבע עונש מינימום לעבירה של תקיפת שוטר והוא מאסר בן חודש ימים. העונש המקסימאלי הוא שלוש שנות מאסר.

בית המשפט רשאי לקבוע כי המורשע ירצה מאסר בפועל או על תנאי.

תקיפת שוטר – ענישה

על פי חוק העונשין, תקיפת שוטר, דינה עונש מאסר של לפחות חודש ימים ועד לשלוש שנים. בסמכותו של בית המשפט להחליט מה יהיה אורכו של המאסר וכן, האם יהיה זה מאסר בפועל או מאסר על תנאי.

תוכן משפטי לקריאה נוספת

בית המשפט יחמיר או יקל עם הנאשם, על פי שיקולים שונים, לדוגמא:

נסיבות התקיפה: כתב האישום מפרט את נסיבות התקיפה ולהתנהגות שני הצדדים, הנאשם מחד והשוטר מאידך, יש השלכות על חומרת התקיפה והסיבות לה.

אופיו של הנאשם: גילו של הנאשם ואופיו, הם בעלי השפעה גדולה על העונש שייגזר בסופו של דבר, על הנאשם. אם ניצב בפני בית המשפט, נאשם בעל נטיות אלימות ברורות, עונשו יהיה חמור יותר מעונשו של נאשם שומר חוק, אשר מביע חרטה וביצע מעשה פלילי לראשונה בחייו.

חומרת הפגיעה: ככל שהשוטר נפגע יותר מן התקיפה, כך ייטה בית המשפט לגזור עונש מאסר בפועל ולתקופת זמן ממושכת יותר. הרשעה בעבירה של תקיפת שוטר, יכולה להוביל למאסר בפועל או מאסר על תנאי. בית המשפט יחליט על כך, בין השאר, בהתאם לשיקולים שפורטו לעיל.

עבירות נוספות

הרשעה בגין תקיפת שוטר, אינה דורשת מן התובע, להוכיח יסוד נפשי של כוונה לפגוע. לעומת זאת, כאשר מבקשת הפרקליטות, להגיש כתב אישום בגין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, מחויבת היא להוכיח כי לנאשם, הייתה כוונה לפגוע בשוטר.

כמו כן, זוהי תקיפה המבוצעת בצוותא, עם נשק חם או קר. בגין חומרת העבירה, העונש שנקבע בדין לגביה הוא עונש מאסר של שלושה חודשים לפחות ועד חמש שנים.

מה קורה כאשר אדם מפריע לשוטר במילוי תפקידו, אך אין המדובר בתקיפה, כהגדרתה בחוק? ניתן להגיש כתב אישום בגין כל הפרעה לשוטר, בעת מילוי תפקיד, על פי סעיף 275 לחוק העונשין. זוהי עבירה של הפרעה במילוי תפקיד ודינה מאסר בן שבועיים לפחות ועד שלוש שנות מאסר, במקרים חמורים של העבירה.

הדין הפלילי קבע כי העונש בגין תקיפת שוטר הוא עונש מאסר בן חודש ימים לכל הפחות ועד לשלוש שנים. בתי המשפט רשאים לקבוע את תקופת המאסר והאם יהיה המאסר בפועל או על תנאי.

 

עוד כתבות מעניינות:

בלוג

סקס היא לא מילה גסה

סקס היא פעולה אקטיבית אינטימית בין שני אנשים ויותר, הנעשית לצורכי התרבות, הפגנת אהבה או לשם סיפוק הנאתי. אנו, כבני אדם, למדנו כבר מזמן (אלפי

שחזור מידע שאבד

  אובדן מידע הוא לא אירוע נדיר במיוחד. למעשה כולנו מאבדים מידע בשלב כזה או אחר של החיים. כל החלטה שאנחנו מקבלים על מחיקת מידע

בלוג

כיריים אינדוקציה או גז, מה עדיף?

  החיים הם שורה של התלבטויות שאנו צריכים להכריע בהם. אנו צריכים להכריע בשאלה מי תהיה בת הזוג או שלנו, אנו צריכים להחליט באיזה עבודה

בלוג

היבטים משפטיים של תקיפת שוטר

תפקידו של השוטר הוא אכיפת החוק. במפגש שבינו ובין הציבור, יכולה להיות אי נעימות מסוימת ואי הסכמה לגבי אופן מילוי תפקידו. עם זאת, חשוב מאוד

בלוג

להבריא את המיניות- לקנות נכון

למרות שמיניות, מבחינת נורמות חברתיות, נתפסת כעניין זולתני, כלומר דבר מה אותו אנו עושים עם הזולת, כלומר עם עוד אדם אחד לפחות, הרי שהאמת של